Домашен мед, испорачан
до вашиот дом

Локално
Произведен

Донесен директно од пчеларникот на Дедо Медо во Берово.

Гарантиран
Квалитет

Пчелите го прават медот, а наша работа е да го донесеме баш како што сакала природата – Чист и природен.

Испорачан на
домашна адреса

Секој почеток на месецот нашиот медоносец те посетува со најслаткиот подарок на Дедо Медо.

Приказна за Медот

Во времето кога производството на медот се намалува драстично од година во година, станува се потешко да се дојде до квалитетен и природен мед.

Луѓето кои имаат потреба и имале сигурни снабдувачи почнуваат да го чувстуваат недостатокот и зголемувањето на цените.

Затоа постои тимот на Дедо Медо чија основна цел е пронаоѓање на квалитетен мед и негова испорака во право време до вашиот дом.